Zápisnice so zasadnutia obecného zastupiteľstva

  Zápisnica zo zadadnutia OcZ zo dňa 07.12.2017
  Zápisnica zo zadadnutia OZ 12.10.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.08.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 28.06.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 08.06.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 07.04.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 10.03.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.02.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 20.01.2017
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 15.12.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 23.11.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 15.08.2016
  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 27.06.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 23.06.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 23.05.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 28.04.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 17.03.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 16.02.2016
  Zápisnica z mimoriadne zasadnutia OcZ dňa 28.01.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 21.01.2016
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 16.11.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 14.12.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 15.10.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 19.08.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 18.06.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 14.05.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 09.04.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 12.02.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 18.03.2015
  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 09.01.2015
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ dňa 14.12.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 28.10.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12.08.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.07.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 05.06.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.05.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.03. 2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.02.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 28. 01. 2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12. 12. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30. 10. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25. 09. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08. 08. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. 07. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13. 06. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23. 04. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26. 03. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21. 02. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24. 01. 2013
  Oprava zápisnice zo dňa 04. 01. 2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04. 01. 2013