Samospráva

Adresa úradu:
Obec Príbelce
Č. 234
991 25 p. Čebovce

Telefón: +421 47 48 95 118, +421 47 48 95 521

Mobil: 0918 767 225

E-mail: pribelce@gmail.com

IČO: 00 319 520
DIČ: 2021243224

Starosta obce: Ing. Tibor Čierny

Zástupca starostu: Ing. Pavel Kollár 

Účtovníčka, administratívna pracovníčka: Henrieta Ďurišová

Administratívny pracovník a administrátor stránky: Patrícia Martinová