Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 84)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2024 Zabezpečenie spätného zberu použiteľného textilu Odb.: Obec Príbelce
Dod.: JURA TERRA s. r. o.
0 €
519 0064933 Poistná zmluva Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
15 €
524 077 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5 000 €
UCO2023/OL2121 Zber použitých jedlých olejov a tukov Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Príbelce
0 €
2/2024 Vymáhanie pohľadávok Odb.: Obec Príbelce
Dod.: JUDr. Timea Bödőková
0 €
SZH1202201502 Úprava výšky nákladov na triedený zber Odb.: Obec Príbelce
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0 €
1/2024 Softvérová služba Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Cevo, s.r.o.
0 €
21/12/2023 Poskytovanie služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Agrodružstvo Príbelce
0 €
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/14 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
255 884.16 €
IROP-CLLD-X178-512-008-020 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom na realizáciu projektu Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
38 926 €
Generované portálom Uradne.sk