Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
13/09/2023 Kúpna zmluva Odb.: Ing. Simona Parkániová
Dod.: Obec Príbelce
255.50 €
15/8/2023 Vybudovanie bezdrôtového miestneho rozhlasu - Dolné Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.
10 116 €
26/06/2023 Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb pre obec Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EUROMOTOR PLUS, k.s.
38 926 €
15/6/2023 Zákon o výkone trestu povinnej práce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Okresný súd Lučenec
0 €
202306-TZ-0586 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete sústavy Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
36133 Prenájom bytu Odb.: Ján Vozaf
Dod.: Obec Príbelce
109.04 €
IROP-Z302091DAR8-91-108 Riešenie migračných výziev v obci Príbelce - refundácia Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
39 000 €
2/6/2023 Vybudovanie bezdrôtového miestneho rozhlasu - Horné Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.
12 756 €
22/05/2023 audítorské služby Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
840 €
1/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: "TJD Príbelce"
Dod.: Obec Príbelce
7 100 €
3/2023 Dotácia z rozpočtu Obce Príbelce Odb.: ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB PRÍBELCE
Dod.: Obec Príbelce
1 000 €
2/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Príbelce
Dod.: Obec Príbelce
1 000 €
4/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: CZ ECAV na Slovensku Príbelce
Dod.: Obec Príbelce
1 400 €
25/04/2023/2 Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor - Príbelce, nákup kontajnerov Odb.: Obec Príbelce
Dod.: FEREX, s.r.o.
13 200 €
523 076 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5 000 €
22/03/2023 Oznámenie o zániku záložného práva Odb.: Obec Príbelce
Dod.: MET Slovakia, a. s.
0 €
31/03/2023 Nájom časti pozemku Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Príbelce
0 €
27/03/2023 Tovar a výrobky pre účely Materskej školy Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
0 €
23/03/2023 Zberný dvor - Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: BVT-STAV s.r.o.
114 680.16 €
28/02/2023/3 Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor - Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: TENZONA Slovakia s.r.o.
5 004 €
Generované portálom Uradne.sk