Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 81)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
UCO2023/OL2121 Zber použitých jedlých olejov a tukov Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Príbelce
0 €
2/2024 Vymáhanie pohľadávok Odb.: Obec Príbelce
Dod.: JUDr. Timea Bödőková
0 €
SZH1202201502 Úprava výšky nákladov na triedený zber Odb.: Obec Príbelce
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0 €
1/2024 Softvérová služba Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Cevo, s.r.o.
0 €
21/12/2023 Poskytovanie služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Agrodružstvo Príbelce
0 €
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/14 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
255 884.16 €
IROP-CLLD-X178-512-008-020 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom na realizáciu projektu Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
38 926 €
2768104420 Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla (Autobonus) Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
534.18 €
1248185110 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
207.90 €
č. 26/06/2023 Záverečné ustanovenia, Kúpnej zmluvy č. 26/06/2023 Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EUROMOTOR PLUS, k.s.
0 €
č. N 276/20 Cenník k zmluve č. N 276/20 Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
30/2023 Zabezpečenie bezodplatného spätného zberu Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.
0 €
550 9001082 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
V 276/08-2024 Dodatok k zmluve č. V 276/08 Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
1248170681 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
550 9001063 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
2768098964 Havarijné poistenie motorového a pripojeného vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
1248169998 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
13838/2023 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti dôveryhodné služby Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
21/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk