Tlačivá na stiahnutie

  Žiadosť o stavebné povolenie
  Ohlásenie drobnej stavby
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času