Tlačivá na stiahnutie

      Žiadosť o stavebné povolenie
      Ohlásenie drobnej stavby
      Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
      Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času
      Žiadosť o určenie /zmenu, zrušenie súpisného čísla /orientačného čísla