Referendum 2023

Termíny na doručenie písomností:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do do okrskovej volebnej komisie v obci Príbelce - do 24.11.2022 do 24:00 hod.

Žiadosť o voľbu poštou - najneskôr do 02.12.2022

Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu - najneskôr do 02.01.2023