Zberný dvor

Otváracie hodiny: 

Utorok: 15:00 - 16:00

Štvrtok: 15:00 - 16:00

Sobota: 11:00 - 12:00