Referendum

Referendum 2015

  Určenie okrsku a miestnosti na hlasovanie
  Určenie zamestnanca zodpovedného za OTZ referenda v roku 2015
  Vydávanie hlasovacích preukazov - oznámenie