Kontakty

Toto webové sídlo www.pribelce.sk spravuje Obec Príbelce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Príbelce 

Adresa:
Obecný úrad Príbelce 
Príbelce 234
991 25 Čebovce

IČO: 00319520

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hont 
Počet obyvateľov: 559
Rozloha: 2719 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1244

Všeobecné informácie: info@pribelce.sk
Podateľňa: podatelna@pribelce.sk
Starosta: starosta@pribelce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@pribelce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 48 95 118, +421 47 48 95 521, +421 918 767 225

E-mail: sekretariat@pribelce.sk

Kompetencie:
Obec Príbelce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Príbelce je zriadený na Mestskom úrade v Modrom Kameni.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk