Kultúra

Mgr. Anna Kollárová - Cielová

Narodila sa v Príbelciach, kde prežila aj väčšinu svojho života. Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobila ako učiteľka ZŠ a výchovná poradkyňa až do dôchodku. Od septembra 2007 sa venuje okrem iných činnosti literárnej tvorbe. Každú svoju knihu píše z láskou a čerpá zo skutočných ľudských príbehov, čím sa tieto knihy stávajú autentické, vierohodné a zaujímavé.

Kontakty:
mobil: +421 907 256 412
email: info@annakollarova.sk 
internetová stránka: www.annakollarova.sk

Tituly autorky

Anna Kollárová:
Zlomená ruža

Autorkina prvotina je príbehom tragickej lásky dvoch mladých ľudí, Pavla a Márie, odohrávajúci sa začiatkom minulého storočia na juhu Slovenska, v malej dedinke Príbelce. Je to príbeh, ktorý napísal sám život. Čitateľ sa zoznámi s osudmi obyčajných ľudí, ich zvykmi, národným a náboženským povedomím charakterizujúcim obdobie, v ktorom sa dej odohráva.

Anna Kollárová:
Cesta za snom

Príbeh, ktorý sa na stránkach tejto knihy odvíja, je pokračovaním románu Zlomená ruža. Ústrednou postavou je mladý muž Pavel. Jeho veľká láska ku knihám a vzdelaniu ho mnohokrát stavajú do konfrontácie s tradičnými hodnotami a životnými ideálmi dediny. Pavlovým veľkým snom je stať sa lekárom. Zložitosť jeho cesty k vytúženému cieľu je vykreslená na pozadí historických premien po 2. svetovej vojne a v kontexte s osobným a rodinným životom.

Anna Kollárová:
Biela studňa

Romantický príbeh s prvkami „fantasy“. Hlavní hrdinovia knihy, Janík a Anička, riešia problém svojej lásky odchodom z domu. Ich  osudové  stretnutie pri studničke v lese vyvolá rad nečakaných zvratov a udalostí. 

Súčasťou tejto knižky je aj CD s piesňami z tohto príbehu.

• Biela studnička
• Viera láska nádej

Scénické video-ukážky z príbehu "BIELA STUDŇA":
video ukážky

Anna Kollárová:
Pevný bod

Protagonistom románu je mladý vysokoškolsky vzdelaný muž Lukáš, ktorý sa ocitol na osudovej križovatke svojho života. Doterajší súčet jeho životných strát ho núti k radikálnemu riešeniu svojich problémov. Rozpoloženie Lukášovho vnútra vťahuje čitateľa do príbehu, ktorý odkrýva reakcie človeka na hraničné situácie. Autorkina psychologická sonda evokuje atmosféru napätia, citovej krízy a obrovskej ľudskej bolesti hlavného hrdinu. Nečakané stretnutie s neznámym záchrancom vyvolá v jeho mysli proces osobnej rekapitulácie svojho doterajšieho spôsobu života a hľadanie nových životných hodnôt.

Anna Kollárová:
O princeznej Brezičke

Tak ako v každej rozprávke víťazí dobro nad zlom, ani táto nie je výnimkou. Zlá čarodejnica Elba nepriala láske princeznej Brezičky a princa Jaseňa, a tak ich začarovala na dva krásne stromy, brezu a jaseň. Z tejto nedobrovoľnej premeny mladý pár vyslobodí bezhraničná láska rodičov.

Anna Kollárová:
Návraty

Kniha vydaná k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Príbelce.

Kniha je popretkávaná básňami, ktorých obsah je umocnený realistickou či umeleckou fotografiou, ako i spomienkami, prepojenými nádejou. Nechýbajú tajomné povesti, či skutočné príbehy s prímesou vnútornej citlivosti, ktorá sa dotýka srdca. Čitateľ si tu nájde aj vážne úvahy na premýšľanie, tiež rozprávku, ktorá osloví aj dospelých, ale i scenár krátkej divadelnej hry napísanej v príbelskom nárečí. Autorka dôveruje vnímavým čitateľom, že si spoja rôzne chute do jedného celku poetiky a dotykov, a jej kniha osloví nielen rodákov, ale každého, kto po nej siahne.

Anna Kollárová:
Záblesk svetla

Autorka tak, ako v predchádzajúcich svojich románoch, aj v tomto dáva na prvé miesto lásku a vzťahy, či už medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi, ale tiež medzi priateľmi. Ústrednou postavou príbehu je mladá žena Eva, ktorá rieši zložitú životnú situáciu vo svojom manželstve. Veľmi jej pri tom pomáha dlhoročná priateľka Janka. Ako psychologička rozoberá s Evkou jej nečakanú manželskú krízu, čím ju nepriamo nasmeruje premýšľať nielen nad sebou, ale tiež nad paralelami života jej rodičov v minulosti. V románe je originálnym spôsobom vykreslená problematika odcudzenia vo vzťahu otca a dcéry. Ich stretnutie po rokoch a odhalenie pravdy Evku donúti životne dozrieť a pozerať sa na svet iným pohľadom. Autorka pôsobivo vykresľuje aj charaktery ostatných postáv príbehu. V epizódach rozoberá ich životné rozhodnutia.

Anna Kollárová:
Dvíham svoj zrak

V tejto básnickej zbierke sa autorka pomocou svojich básní dotýka srdca každého vnímavého čitateľa. Do niektorých pretransformovala pocity zo svojho osobného života vo forme akýchsi „vyznaní“. V iných zase vyjadruje svoj osobný názor, či poznanie, ako sa z našich životov postupne vytráca všetko to krásne, čo naši rodičia, starí, či prastarí rodičia pokladali za samozrejmý zmysel života - akúsi spätosť viery a prírody, ktorej súčasťou sme aj my. Sú tu aj básne, ktoré sú výsledkom autorkinho uhla pohľadu na udalosti a problémy okolo nás.

Anna Kollárová:
Po stopách života

Dej románu je načrtnutý v niekoľkých paralelne sa odvíjajúcich líniách príbehu. V prvom rade je to osud mladého muža, lekárnika Marka, ktorý žije so svojou starkou Veronikou v krásnej starobylej vile. Náhodné, no osudové stretnutie s mladou českou dievčinou je začiatkom romantickej lásky s mnohými prekvapivými situáciami. V ďalšej línii sa rozohráva životná cesta jeho starkej, lekárky Veroniky. Pozorní čitatelia autorkiných kníh si ju pamätajú ako študentku medicíny z románu „Cesta za snom“. Veronika pred vyše päťdesiatimi rokmi prekrížila cestu Pavla, hrdinu spomínaného románu, a on sa stal jej veľkou, ale nikdy nenaplnenou láskou. Jej vnuk Marek sa rozhodne pátrať po rokoch po osude veľkej lásky svojej starej mamy.

Rozhovor s Annou Kollárovou - Cielovou:
prečítať tu