Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OcZ:

  • Bc. Filip Celleng
  • Mgr. Milan Cesnak
  • Ing. Pavel Kollár
  • Bc. Michal Kupec
  • Milan Pástor
  • Ing. Ján Šimún
  • Pavel Šút