Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb pre obec Príbelce

 21.12.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb pre obec Príbelce

Kód projektu: IROP-CLLD-X178-512-008-020

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Prijímateľ: Obec Príbelce 234, 991 25 Príbelce

Miesto realizácie: Obec Príbelce

Výška nenávratného finančného príspevku: 36.979,70 EUR

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 38.926,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 12/2023

Kód Výzvy: IROP-CLLD-X178-512-008

Info plagát


Zoznam aktualít :


1 2 3 4