WIFI pre teba

 20.01.2021

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Príbelce

ITMS2014+: 311071AIZ8

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Príbelce 234, 991 25 Príbelce

Miesto realizácie: Obec Príbelce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Oddychová zóna OÚ,KD- Externý AP (48.19344, 19.26343)

Bod 2 Oddychová zóna pri Drevenej zvoničke- Externý AP (48.19545, 19.2614)

Bod 3 Materská škola- Externý AP (48.19702, 19.25916)

Bod 4 Areál hasičskej zbrojnice- Externý AP (48.19666, 19.25854)

Bod 5 Bývala ZŠ- Externý AP (48.19645, 19.25792)

Bod 6 Oddychová zóna altánok- Externý AP (48.19635, 19.25146)

Bod 7 Oddychová zóna pri Murovanej zvoničke- Externý AP (48.19668, 19.24943)

Bod 8 Areál požiarnej zbrojnice- Externý AP (48.19658, 19.24839)

Bod 9 Areál futbalového ihriska- Externý AP (48.19391, 19.2555)

Bod 10 Zastávka autobusu- Externý AP (48.19658, 19.24839)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 02.10.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.skZoznam aktualít :

1 2 3