Deň Zeme - Brigáda

 17.03.2023

DEŇ ZEME - BRIGÁDA

Vážení spoluobčania,

22. apríl je v kalendári zapísaný aj ako Deň Zeme. Našej planéte - planéte Zem, sa z roka na rok dýcha ťažšie. Moria a oceány sú zaplavené množstvom odpadu, komíny fabrík a výfuky áut chrlia tony oxidu uhličitého, v lesoch a na lúkach sa povaľujú plechovky, plastové fľaše ale aj iné druhy odpadu.

Pozývam Vás milí spoluobčania k malým krokom, ktoré zlepšia život v našom okolí. Pozývam Vás k ešte väčšiemu triedeniu jednotlivých druhov odpadov a k osobnej zodpovednosti pri každej návšteve lesa, ale aj pri ceste domov v našej obci, či kdekoľvek ste.

Zároveň Vás pozývam v sobotu 01.04.2023, o 08:00 hod., so stretnutím pri bývalej Základnej škole v Príbelciach pri príležitosti Dňa Zeme, na brigádu.

Ochotným občanom sa rozdajú rukavice a PVC vrecia a podľa počtu a po skupinkách sa poberieme vyzberať odpadky v našej obci a jej okolí.

Vyzbieraný odpad sa zvezie a uloží do kontajnera na zbernom dvore a následne sa odvezie na skládku.

Pokiaľ máte záujem, oslovte rodinu či kamarátov, ktorí by chceli okolie obce zbaviť odpadkov a pridajte sa k nám.

Po ukončení akcie (o cca 12,00 – 12,30 hod.) Vás všetkých pozývam na chutný poľovnícky guľáš, ktorý pripraví Poľovnícke združenie PODSKALA Príbelce.

Ďakujem Vám za pomoc a teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Tibor Čierny, starosta obceZoznam aktualít :


1 2 3