OZNAM - ZABEZPEČENIE TRVALÉHO OZNAČENIA PSA TRANSPONDÉROM

 14.06.2021

Obec Príbelce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“)

oznamuje

vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

zabezpečiť trvalé označenie psov podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej

starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov

veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Podľa § 48 ods. 1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti.


Zoznam aktualít :

1 2 3