Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

 12.08.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre sčítanie.

Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov.

Sčítanie bude rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) a sčítanie obyvateľov (v roku 2021):

  • Sčítanie domov a bytov prebehne v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - 3. august 2020

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - 16. september 2020

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - 19.október 2020

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov,domov a bytov v roku 2021 - 8. marec 2021

Link s informačným videom

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021

Link otázky a odpovede SODB 

Oznámenie - elektronické sčítanie obyvateľov


Zoznam aktualít :

1 2 3