Realizácia projektu: Zvyšovanie bezpečnosti v obci Príbelce

 24.01.2020

Názov projektu: Zvyšovanie bezpečnosti v obci Príbelce

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbelce, Príbelce 234, 991 25  Čebovce

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2019

Výška schválenej dotácie: 20 000,00 Eur

Výška spolufinancovania: 7 600,55 Eur

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zvyšovanie bezpečnosti v obci Príbelce

Fotogaléria


Zoznam aktualít :


1 2 3