Oslavy obce na DVD

 23.01.2020

Vážení občania,

Obec Príbelce v spolupráci s p. Ladislavom Kukulom Vám ponúka možnosť zakúpenia


DVD z Osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce, ktoré sa konali v dňoch 09.-10.08.2019.

DVD sa dá zakúpiť:

1. časť - Slávnostné Služby Božie 3,50 EUR

2. časť - slávnostný program 6,00 EUR

Spolu obidve časti za 8,00 EUR

DVD si môžete objednať na Obecnom úrade v Príbelciach osobne, mailom: pribelce@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 047/48 95 521


Zoznam aktualít :


1 2 3