Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 71)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. N 276/20 Cenník k zmluve č. N 276/20 Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
30/2023 Zabezpečenie bezodplatného spätného zberu Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.
0 €
550 9001082 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
V 276/08-2024 Dodatok k zmluve č. V 276/08 Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Marius Pedersen a.s.
0 €
1248170681 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
550 9001063 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
2768098964 Havarijné poistenie motorového a pripojeného vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
1248169998 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
0 €
13838/2023 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti dôveryhodné služby Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
21/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
20/2023 Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Odb.: Komunálna poistovňa, a. s.
Dod.: Obec Príbelce
150 €
011023 Pevné pripojenie do siete PROCOMP Odb.: Obec Príbelce
Dod.: PROCOMP s.r.o.
30 €
519 0061928 Poistná zmluva Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
10 €
550 9001051 Poistenie majetku Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
205.79 €
13/09/2023 Kúpna zmluva Odb.: Ing. Simona Parkániová
Dod.: Obec Príbelce
255.50 €
15/8/2023 Vybudovanie bezdrôtového miestneho rozhlasu - Dolné Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.
10 116 €
26/06/2023 Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb pre obec Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: EUROMOTOR PLUS, k.s.
38 926 €
15/6/2023 Zákon o výkone trestu povinnej práce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Okresný súd Lučenec
0 €
202306-TZ-0586 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete sústavy Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
36133 Prenájom bytu Odb.: Ján Vozaf
Dod.: Obec Príbelce
109.04 €
Generované portálom Uradne.sk