Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: "TJD Príbelce"
Dod.: Obec Príbelce
7 100 €
3/2023 Dotácia z rozpočtu Obce Príbelce Odb.: ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB PRÍBELCE
Dod.: Obec Príbelce
1 000 €
2/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Príbelce
Dod.: Obec Príbelce
1 000 €
4/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: CZ ECAV na Slovensku Príbelce
Dod.: Obec Príbelce
1 400 €
25/04/2023/2 Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor - Príbelce, nákup kontajnerov Odb.: Obec Príbelce
Dod.: FEREX, s.r.o.
13 200 €
523 076 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5 000 €
22/03/2023 Oznámenie o zániku záložného práva Odb.: Obec Príbelce
Dod.: MET Slovakia, a. s.
0 €
31/03/2023 Nájom časti pozemku Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Príbelce
0 €
27/03/2023 Tovar a výrobky pre účely Materskej školy Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
0 €
23/03/2023 Zberný dvor - Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: BVT-STAV s.r.o.
114 680.16 €
28/02/2023/3 Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor - Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: TENZONA Slovakia s.r.o.
5 004 €
01/03/2023/1 Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor - Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
123 000 €
09/02/2023 Wifi systém obce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: NITRANET s.r.o.
15 000 €
ZLP-VT-2023-0023 Výpočtová technika Odb.: Obec Príbelce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
5190059355 Úrazové poistenie Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Komunálna poistovňa, a. s.
20 €
Zmluva o dielo č.10/02/2023 Projektová dokumentácia na Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce Odb.: Obec Príbelce
Dod.: BC ARCH-PROJEKT PLUS s.r.o.
41 640 €
10/02/2023 Poskytovanie služieb komunikačného systému Munipolis Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Munipolis s.r.o.
796.32 €
20/01/2023 Publikácia: Osobnosti regiónu Veľký Krtíš Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Hontiansko-novohradská vlastivedná spoločnosť
80 €
tz2018-02-06vs2 Aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Príbelce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
1-2023-220-04-07 Zmluva na výkon funkcie odborného lesného hospodára Odb.: Obec Príbelce
Dod.: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
36.86 €
Generované portálom Uradne.sk