Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:

  • Ing. Zuzana Bosmanová
  • Mgr. Milan Cesnak
  • Ing. Pavel Ďuriš
  • Ing. Drahomír Oslík
  • Ing. Ján Parkáni
  • Milan Parkáni
  • Mgr. Ján Vozár