Kultúra

Mgr. Anna Kollárová - Cielová

Narodila sa v malej rázovitej dedine, v Príbelciach. Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobila ako učiteľka ZŠ a výchovná poradkyňa až do dôchodku. Od septembra 2007 sa venuje okrem iných činnosti písaniu románov. Vo svojich knihách popri pútavom deji sa snaží o to, aby súčasnému čitateľovi priblížila históriu a život ľudí vo svojej rodnej obci.

Kontakty:
mobil:
+421 907 256 412
email: info@annakollarova.sk 
internetová stránka: www.annakollarova.sk

Tituly autorky

Anna Kollárová:
Zlomená ruža

Zlomená ruža, je príbehom tragickej lásky dvoch mladých ľudí, Pavla a Márie, odohrávajúci sa začiatkom minulého storočia na juhu Slovenska, v malej dedinke Príbelce. Je to príbeh, ktorý napísal sám život. Čitateľ sa zoznámi s osudmi obyčajných ľudí, ich zvykmi, národným a náboženským povedomím charakterizujúcim obdobie, v ktorom sa dej odohráva.

Anna Kollárová:
Cesta za snom

Príbeh, ktorý sa na stránkach tejto knihy odvíja, je pokračovaním románu Zlomená ruža. Ústrednou postavou je mladý muž Pavel. Jeho veľká láska ku knihám a vzdelaniu ho mnohokrát stavajú do konfrontácie s tradičnými hodnotami a životnými ideálmi dediny. Pavlovým veľkým snom je stať sa lekárom. Zložitosť jeho cesty k vytúženému cieľu je vykreslená na pozadí historických premien po 2. svetovej vojne a v kontexte s osobným a rodinným životom.

Anna Kollárová:
Biela studňa

Romantický príbeh s prvkami „fantasy“. Hlavní hrdinovia knihy, Janík a Anička, riešia problém svojej lásky odchodom z domu. Ich  osudové  stretnutie pri studničke v lese vyvolá rad nečakaných zvratov a udalostí. 

Súčasťou tejto knižky je aj CD s piesňami z tohto príbehu.

• Biela studnička
• Viera láska nádej

Scénické video-ukážky z príbehu "BIELA STUDŇA":
video ukážky

Rozhovor s Annou Kollárovou - Cielovou:
prečítať tu