Obecné nájomné byty

 27.02.2018

Vážení občania, Obec Príbelce začína v apríli 2017 s realizáciou výstavby obecných nájomných bytov v priestore medzi MŠ a hlavnou komunikáciou. Kolaudácia týchto obecných nájomných bytov je plánovaná na marec 2018. Záujemcovia môžu podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Obecný úrad v Príbelciach počas pracovných dní v rámci úradných hodín. Viac nájdete v časti O obci / Nájomné byty.

Zoznam aktualít :

1 2