VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018 | Príbelce | Oficiálne stránky obce
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

 01.08.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania  na sobotu 10. novembra 2018.

Informácia pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Určenie zamestnanca zodpovedného za zabezpečenie volieb

Zverejnenei počtu obyvateľov v obci Príbelce


Zoznam aktualít :

1 2